Yritysten ja yksityishenkilöiden tekemät lahjoitukset Ukrainaan

Yritykset: lahjoitukset Ukrainaan eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa

Yritykset voivat lahjoittaa varoja Ukrainaan, mutta tehdyt lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Syy on, että vain tulonhankkimisesta johtuvat menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, joitakin lakiin kirjattuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Yksityishenkilö: lahjoista ei ole veroseuraamuksia lahjan antajalle

Lahjan antajaa ei veroteta Suomessa, vaan mahdollinen lahjavero tulee aina lahjan saajan maksettavaksi.

Yleishyödylliseen tarkoitukseen annetut lahjat ovat verovapaita määrästä riippumatta. Yleishyödyllistä toimintaa voidaan tehdä myös muualla kuin Suomessa, esimerkiksi sodista kärsivien hyväksi. Tällaista toimintaa voivat tehdä esimerkiksi erilaiset yleishyödylliset yhteisöt.

Jos yleishyödyllistä tarkoitusta ei ole, yksityishenkilö saa antaa alle 5000 euroa kolmessa vuodessa yhdelle lahjan saajalle lahjana, ilman että lahjan saajan pitää maksaa saamastaan lahjasta veroa.