Arvon­lisäveron alaraja­huojennus päättyy vuoden 2024 lopussa

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin. Jos taas liikevaihto on yli 15 000 euroa, mutta alle 30 000 euroa, yritys saa huojennuksena takaisin osan arvonlisäverosta.

EU:n jäsenvaltioiden mahdollisuus soveltaa alarajahuojennuksen kaltaisia asteittaisia verohelpotuksia kuitenkin poistuu vuoden 2025 alusta arvonlisäverodirektiivin muutoksen vuoksi. Näin ollen alarajahuojennus on haettavissa vielä tilikausille 2023 ja 2024, mutta ei enää sen jälkeen.

On siis entistä tärkeämpää:

📌Miettiä kuuluuko alv-rekisteriin vai ei jos liikevaihto alittaa alirajan

📌Miettiä hinnoittelua jos siihen on vaikuttanut huojennuspalautus

📌Seurata liikevaihtoa vuonna 2025 ettei raja ylity ilman että yrittäjänä huomaat asiaa