Pienten yritysten alv-velvollisuus muuttuu

Vähäisen toiminnan raja nousee 20 000 euroon.

Jos yrityksen liikevaihto jää alle 20 000 euroon, sen ei vuoden 2025 alusta lähtien tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä periä asiakkailtaan arvonlisäveroa. Tällä hetkellä raja on 15 000 euroa.

Yritys voi kuitenkin yleensä hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverolliseksi, vaikka sen liikevaihto jäisi alle 20 000 euron. Näin yritys voi vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy liiketoimintaa varten tehtyihin hankintoihin.

Jatkossa vähäisen toiminnan raja määritellään kuluvan ja edellisen kalenterivuoden liikevaihdon perusteella.

– Vuoden 2024 liikevaihto vaikuttaa siis siihen, voiko yritys poistua rekisteristä vuonna 2025. Jos liikevaihto jää vuonna 2024 alle 20 000 euron ja yritys olettaa, että näin on myös vuonna 2025, se voi poistua alv-rekisteristä

Jatkossa alv-rekisteriin tarvitsee ilmoittautua vasta, kun 20 000 euron alaraja ylittyy.