Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen

Hallitus esittää yleisen arvonlisäverokannan nostamista 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Muutos on tulossa voimaan 1.9.2024.

Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia.

Tavaran myynnin arvonlisävero kohdistetaan yleensä sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu eli luovutettu ostajan haltuun.

Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2024, sovellettava verokanta on 24 %, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana.