Kirjanpidon ABC

Kirjanpidon ABC avaa tärkeimmät pääkohdat
mitkä aloittavan yrityksen tulee kirjanpidosta tietää.

Miksi kirjanpitoa tehdään?

Kaikilla yrityksillä on kirjanpitovelvollisuus. Kirjanpidon tekemistä ohjaavat lait ja säädökset. Tilitoimistoissa työskentelee kirjanpidon ammattilaisia, jotka työllään auttavat yrittäjiä kirjanpitoon liittyvissä asioissa, jotka eivät yleensä kuulu yrittäjän omaan ammattitaitoon. Kirjanpitoa tehdään yrittäjän kirjanpitäjälle toimittamien laskujen ja muiden tositteiden perusteella.

Sinua ja yritystäsi varten tehtäviä asioita

 • seurataan yrityksesi kannattavuutta, jotta osaat tehdä oikeita toimenpiteitä ja päätöksiä 
 • arvioidaan ennakkoverojen suuruutta, jotta vältyt yllättäviltä veromaksuilta 
 • ennustetaan tulevaisuuden tarpeita 
 • tehdään selvitykset taloudellisesta tilanteesta rahoittajia ja avustuksia varten 

Verottajaa varten tehtäviä asioita

 • arvonlisäverojen maksaminen myyntitulojen perusteella 
 • tuloveron maksaminen elinkeinotoiminnan tulosta 
 • työntekijöiltä perittyjen verojen tilittäminen eteenpäin

Mitä eri veroja yrittäjän täytyy maksaa ja milloin?

 • Arvonlisäveroa maksetaan, jos on alv-velvollinen – maksu pääsääntöisesti kuukausittain (helmikuun alv maksetaan 12.4.) 
 • Työnantajasuoritukset (ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu palkasta) maksetaan, jos on työntekijöitä – maksu pääsääntöisesti kuukausittain (helmikuun työnantajasuoritukset maksetaan 12.3.) 

Edellä mainituista veroista annetaan oma-aloitteisten verojen veroilmoitus. Näiden verojen laskemisesta huolehtii kirjanpitäjä, sinä toimitat vain tositteet. Oma-aloitteisten verojen maksettavasta summasta kuitenkin tulee tilisiirto, jonka maksamisesta yrittäjä huolehtii. Tämänkin huolen voi ulkoistaa sopimalla tilitoimiston kanssa verojen maksatuksesta.

 • Tuloveroa maksetaan ennakkoverojen ja jäännösverojen muodossa. Verohallinto laskee oletetun ennakkoveron, kuten palkansaajankin verokortin ja lähettää kerrallaan vuoden tilisiirrot. Yrittäjän on huolehdittava tilisiirtojen tallessa pitämisestä ja maksamisesta. Tilisiirtojen mukana tuleva ennakkoverolippu toimitetaan tilitoimistoon, jotta verotusta voidaan seurata tilikauden aikana. Tilinpäätöksen jälkeen Verohallinto laskee lopullisen veron, minkä jälkeen saadaan veronpalautusta tai maksetaan jäännösveroa. Ennakkoveron eräpäivä on aina 23. päivä. 

Kirjanpitäjän kanssa voidaan yhdessä katsoa ennakkoverot mahdollisimman sopivaksi, jotta ei tule yllätyksiä! Jos veroja maksaa liian vähän, joutuu maksamaan mätkyjä. Jotta yrittäjä välttyisi veroihin liittyviltä yllätyksiltä, hänen kannattaa toimia yhteistyössä ammattitaitoisen ja palvelevan tilitoimiston kanssa.

Mikä on tilikausi, tilinpäätös ja veroilmoitus?

 • Tilikausi on jakso, jolta yrityksen tulos ja tase vahvistetaan. Normaali tilikausi on pituudeltaan 12 kuukautta. Yrityksen ensimmäinen tai viimeinen tilikausi saa kuitenkin olla tätä lyhyempi tai pitempi, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta. 
 • Tilinpäätös laaditaan tilikausittain kirjanpidon perusteella. Tilinpäätös on virallinen yhteenveto yrityksen päättyneestä tilikaudesta ja sitä tarvitaan esimerkiksi haettaessa rahoitusta. Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. 

Tilikausi ja tilinpäätös on pohjana veroilmoitukselle. Veroilmoitus tehdään tuloveron maksamista varten tilikausittain.

Aineistojen säilytys

Seuraavat aineistot tulee säilyttää vähintään 10 vuotta:

 • tilinpäätös 
 • toimintakertomus 
 • kirjanpidon pää- ja päiväkirjat 
 • tililuettelo 

Seuraavat aineistot tulee säilyttää vähintään kuusi vuotta:

 • tilikauden tositteet 
 • tositteiden liitteet, kuten niitä selventävät lisäselvitykset 
 • muu mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto