Palvelut

Kirjanpito- ja tilinpäätöstyöt

Asiakas toimittaa aineistot pääasiassa sähköisesti, mutta myös perinteinen paperinen kirjanpito on mahdollista. Kirjanopito tehdään kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain, riippuen pitkälti siitä mikä on valittu arvonlisäveron ilmoitusjaksoksi.

Tuntihinta sisältää aineiston lajittelun, tiliöinnin sekä kirjaukset ja tulosteet. Kirjausten jälkeen asiakaalle lähetetään tulosteet sekä tiedot arvonlisäveron maksusta.

 

Erikseen laskutetaan normaalista poikkeavat työt, kuten tukihakemukset, palkkatodistukset, ennakkoverojen muutokset jne.

Tilinpäätös tehdään tilikauden loputtua, aina hyvissä ajoin ennen veroilmoituksen viimeistä jättö päivää. Keskiverto aika tilinpäätöksen valmistumiseen on 2 viikkoa aineistojen saapumisesta. Tilinpäätöksen yhteydessä tehdään myös tarvittavat ilmoitukset verohallintoon sekä prh:lle.

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta toteutetaan palkka.fi palvelun kautta.

Yritysneuvonta-palvelut

  • Yritysmuodon muutos TMI → OY
  • Osakeyhtiön perustaminen
  • Kassavirtalaskelmat
  • Yritysotiminnan tunnusluvut tutuiksi
  • Tilinpäätösanalyysi asiakaslähtöisesti
  • Yritystukihakemukset

Kokonaispalvelu kattaa kaikki taloushallintoon liittyvät palvelut. Niistä voimme rakentaa yksilöllisen palvelukartan juuri Sinun yrityksesi tarpeisiin.