Testamentti

Testamentti yksityishenkilölle
75,00 EUR (sis. alv 24%)

Keskinäinen testamentti
100,00 EUR (sis. alv 24%)

TESTAMENTTI

Testamentti on ainoa tapa vaikuttaa siihen, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Jos testamenttia ei ole, omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan lastesi, tai jos heitä ei ole, muiden sukulaisten kesken. Jos perittävällä on lapsia, testamentilla on mahdollista määrätä lähtökohtaisesti puolesta omaisuudesta, niin sanotun lakiosan ylittävältä osalta. Mikäli perittävällä ei ole lapsia eikä muita lakimääräisiä perillisiä, menee testamenttaamaton jäämistö valtiolle.

Perintökaaren mukaan testamenttia on tulkittava niin, että tulkinnan voidaan otaksua vastaavan testamentin tekijän tahtoa. On ensiarvoisen tärkeää laatia testamentti selkeästi ja asiantuntevasti.

Niin sanotulla yleistestamentilla tarkoitetaan testamenttia, jossa määrätään perittävän koko omaisuudesta.

Erityistestamentilla puolestaan tarkoitetaan testamenttimääräystä, jolla määrätään vain tietystä omaisuudesta, esimerkiksi rahamäärästä tai kesämökistä.

KESKINÄINEN TESTAMENTTI

Keskinäisessä testamentissa on kysymys kahden tai useamman testamentin yhdistelmästä. Keskinäinen testamentti laaditaan tavallisesti avio- tai avopuolisoiden välillä, ja sen tarkoituksena on parantaa puolison asemaa avio- tai avoliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman johdosta.

Keskinäisellä testamentilla puoliso testamenttaa omaisuutensa tavallisesti rajoitetulla omistusoikeudella puolisonsa hyväksi siten, että kummankin puolison kuoltua omaisuus jaetaan esimerkiksi kummankin puolison lakimääräisten perillisten kesken. Omaisuus voidaan testamentata myös täydellä omistusoikeudella.